WAT IS MARKETING?

IN DE EERSTE PLAATS MOET ER EEN DUIDELIJKE DEFINITIE VAN HET WOORD „MARKETING“ ZIJN, AANGEZIEN VERSCHILLENDE MENSEN HET OP ZEER VERSCHILLENDE MANIEREN OPVATTEN.

Sommige mensen gebruiken „marketing“ als een modieuze tegenhanger van het woord „verkoop“. Verkoop maakt duidelijk deel uit van het marketingproces, maar marketing heeft een veel ruimere betekenis. Anderen gebruiken het woord om de activiteiten van promotie en reclame voor goederen en diensten aan te duiden. Nogmaals, dit zijn allemaal componenten van marketing en zijn er niet toe beperkt.

Marketing is in feite een veel dieper en breder begrip dan alleen maar promotie, reclame en verkoop. In de ruimste zin is marketing een algemeen begrip dat onder meer de plaats van de onderneming op de markt ten opzichte van haar concurrenten, haar concurrentievoordelen en de keuze van de beoogde marktsegmenten die zij wil bedienen, vastlegt.

Naast het identificeren van veelbelovende marktsegmenten (en het bewust vermijden van segmenten waarmee wij niet willen samenwerken), houdt marketing ook in dat wordt gecommuniceerd met klanten die deel uitmaken van die marktsegmenten die wij voor onszelf hebben geselecteerd.

Deze communicatie moet over het algemeen de vorm aannemen van een dialoog en niet van een monoloog. Met andere woorden, marketing houdt in „luisteren naar de klant“ of marktonderzoek.

Pas dan moet u beginnen met het formuleren van duidelijke boodschappen die rekening houden met de belangen van verschillende categorieën van klanten. Deze boodschappen moeten vervolgens aan de consumenten worden overgebracht met de meest geschikte middelen die relevant zijn voor de context.

Bij het opstellen en overbrengen van duidelijke marketingboodschappen worden de „drie M’s“ van marketing gevolgd.

We moeten dus begrijpen dat marketing een bredere betekenis heeft dan promotie of verkoop. Het is de algemene visie op de activiteiten van een onderneming in relatie tot de markten. Door gebruik te maken van het hele scala van marketinginstrumenten kunnen wij groot succes boeken door onze concurrenten vakkundig te verslaan en onze klanten goed te bedienen.

Alle aspecten van marketing moeten in aanmerking worden genomen om van onze onderneming een succes te maken: strategische marketing, analyse van de concurrentie, marktpositionering, marktonderzoek en, last but not least, communicatie van marketingboodschappen aan de consument.

Dat is waar het bij marketing om gaat.

Laten we het beste halen uit wat marketing te bieden heeft om onze creatieve ondernemingen nog succesvoller te maken.

Schreibe einen Kommentar